Onanay January 9 2019

Onanay January 9 2019

SHOW DESCRIPTION: Ito ay kuwento ng magkapatid na sina Maila at Natalie na magkaiba at magkasalungat ang pakikitungo sa kanilang ina. Sila ay laging nasa ilalim ng mapanuring pagmamatyag ng lipunan dahil sa pisikal na katangian ng kanilang inang si Onay (Jo Berry) na mayroong Achondroplasia. Mabait at maasikasong anak si Maila, samantalang mapagmataas at sutil naman si Natalie. Bukod kasi sa magkaiba ang kinalakihan nilang buhay, magkaiba rin ang kanilang ama.

FULL EPISODE: