Kara Mia February 26 2019

Kara Mia February 26 2019

SHOW DESCRIPTION: Ito ay kuwento nina Kara at Mia. Sila ay may dalawang mukha na naghahati sa iisang katawan. Si Kara sa harap samantalang si Mia naman sa likod. Noong bata pa sina Kara ay binabalot ng tela ng kaniyang mga magulang ang kaniyang ulo upang maitago si Mia. Sa paglaki nila, pinapasuot na si Kara ng wig para itago ang mukha ni Mia. Maganda at jolly si Kara samantalang maganda rin si Mia pero pintasera at mapaghanap.

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4