Sahaya August 22 2019

Sahaya August 22 2019

SHOW DESCRIPTION: Magsisimula ang kuwento ni Sahaya sa kanyang mga magulang, ang Badjaw na si Manisan at ang Mindanao State University student na si Harold. Matapos ibigay ni Manisan ang sarili kay Harold ay tatakasan siya ng lalaki, kaya hindi na siya kumontra nang ipakasal siya sa kapwa Badjaw na si Aratu.

FULL EPISODE: