Victor Magtanggol September 14 2018

SHOW DESCRIPTION: Maraming mga diyos ang hindi makakaligtas sa nakatadhanang Ragnarok—ang katapusan ng lahat—at isa na rito si Thor. Bago siya mamatay, ibibilin niya sa kanyang anak na si Magni na itago ang kanyang Mjolnir hanggang may dumating na karapatdapat na magmana nito.

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4